ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊNLIÊN KẾT WEBSITE

chuyen cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai, thue xe tu lai, chuyen cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai, thue xe tu lai,

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số khách online : 2
Tổng lượt truy cập : 301476
VIDEO CLIP

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

PostHeaderIcon Khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM
VÀ PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

•    Điện thoại liên hệ: 39559757

•    Tổng số nhân sự: 07, trong đó:
-    Bác sĩ CKI:                   01
-    Bác sĩ:                           01
-    Y sĩ:                                01
-    Hộ sinh trung cấp:      04
-    Y công:                          01

•    Phụ trách khoa:
-    BS Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Trưởng Khoa
-    BSCKI Ngô Thị Trang, Phó Trưởng Khoa


1.    Nhiệm vụ chung:
-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trên địa bàn thành phố;
-    Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trên địa bàn thành phố;
-    Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án và cung cấp dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng theo quy định của pháp luật.

2.    Nhiệm vụ cụ thể:
-    Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến cơ sở chương trình Sức khỏe trẻ em, chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình giám sát các chỉ số sức khỏe trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
-    Xây dựng kế hoạch và  tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát các chỉ số sức khỏe;
-    Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động của tuyến cơ sở trong việc thực hiện chương trình SKTE, chương trình PCSDD, chương trình giám sát các chỉ số sức khỏe;
-    Tổng kết báo cáo thực hiện các chương trình hàng tháng, quý, năm;
-    Khám và quản lý trẻ em lành mạnh từ 0 – 2 tuổi tại Trung tâm;
-    Khám chữa các bệnh thông thường, tư vấn phục hồi suy dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em;
-    Tư vấn và thực hiện tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng quốc gia và tiêm chủng dịch vụ.


Thực hiện nhiệm vụ chung của các Khoa - Phòng:

-    Lập kế hoạch hoạt động của Khoa - Phòng và triển khai thực hiện;
-    Phân công nhiệm vụ cụ thể của các viên chức, nhân viên;
-    Quản lý tài sản;
-    Quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định;
-    Tham gia công tác chỉ đạo, quản lý các chương trình sức khỏe;
-    Tham gia công tác đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ tại Trung tâm và tuyến cơ sở;
-    Tham gia công tác ngoại viện, hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho tuyến cơ sở;
-    Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;
-    Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện;
-    Đảm bảo an toàn lao động cho viên chức, nhân viên và bảo vệ môi trường xung quanh.
 
HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 
DỊCH VỤ TRUNG TÂM
ca phe sach ca phe nguyen chat may rang ca phe